พิธีเปิดงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์”

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติ จากท่านพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์  ร่วมกับ บริษัท GRAVITECH THAI  โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาคารโรงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Copyright © 2017. All rights reserved.