ทำบุญขึ้นอาคารใหม่ “อาคารโรงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ”

6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในงานทำบุญขึ้นอาคารใหม่ "อาคารโรงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ" รวมทั้งท่านพัฒนา พึ่งพันธ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาศรี พ่อค้า คณบดีคณะบริหารศาสตร์ คณจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และรับประธานอาหารร่วมกัน

Copyright © 2017. All rights reserved.