เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วย ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง – พุ่มเงิน) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 

Copyright © 2017. All rights reserved.