ติดต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ที่อยู่ : 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
Facebook Page :  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบอัติโนมัติ 
เบอร์โทร :088-574-2199

 

Copyright © 2017. All rights reserved.