การรับสมัคร

ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (2 ปี)

เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2562 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

home

Facebook : https://web.facebook.com/ComAutoEn/

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (4 ปี)

เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2562 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

home

Facebook : https://web.facebook.com/ComAutoEn/

Copyright © 2017. All rights reserved.